Haiden startade 2007.

Namnet kommer ifrån mitt

familjenamn som härstammar

från min fars födelsegård på

Gotland - Hejde.

Sidan är under utveckling -

kontakta mig gärna på e-mail susanne.haidgard@haiden.se

 

 

REDOVISNING

Löpande bokföring mm.

Haiden är ett företag som hjälper firmor med deras redovisning, konsultuppdrag inom handel och ekonomi samt produktförsäljning. Företaget hjälper även till med program, sånghäften och annat som förekommer vid tlllställningar såsom bröllop, begravningar, fester mm.

TRYCKSAKER

Diverse till tillställningen

Haiden

Kvartalsvägen 6

177 63 JÄRFÄLLA

 

Mobil: 070-640 63 12

E-mail: susanne.haidgard@haiden.se